Herstelcoaching

Sinds kort kunt u in aanvulling op de bekende letselschadediensten ook voor Herstelcoaching bij de BosBoon Groep terecht.

Herstelcoaching bestaat al enige tijd, maar is een nog niet zo bekende “tak van sport”. Het basisprincipe van Herstelcoaching is dat de oplossing van een trauma vooral bij een betrokkene zelf ligt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer gemotiveerd zijn als ze zelf invloed hebben op de manier waarop zij hun herstel invullen. Daardoor zijn mensen ook weer sneller zelfredzaam. Op de lange termijn kan dit bijdragen aan een flinke kostenbesparing voor de regelende partijen.

Daarnaast is de mate waarin de betrokkene zijn of haar leven weer waardevol vindt zeer van belang. De Herstelcoach houdt zich dus alleen bezig met sociaal en emotioneel herstel. Herstelcoaching wordt daarom vaak succesvol ingezet om een vastgelopen proces weer vlot te trekken en voorkomt in zo’n geval eindeloze juridische procedures.

Herstelcoaching wordt in de praktijk nog het meest toegepast bij moeilijk definieerbaar letsel, zoals bijvoorbeeld Whiplash, of daar waar herstelprocessen vastlopen. Natuurlijk kan Herstelcoaching op een nog veel breder vlak worden ingezet. Denk daarbij ook aan beginstadia van letselclaims waardoor herstelprocessen kunnen worden verkort. Daarnaast kan een Herstelcoach ook prima ingezet worden bij gemeenten die te kampen hebben met vastgelopen burgers in de sociale voorzieningen.

Dit alles klinkt heel gemakkelijk. Het is van belang dat een Herstelcoach met een open blik en zonder oordeel luistert naar betrokkenen. Met de juiste inzet van coachtechnieken kan de herstelcoach achterhalen wat de drijfveren zijn van een betrokkene en zo betrokkene in beweging krijgen. Los van de van toepassing zijnde financiële compensaties.

De BosBoon Groep beschikt inmiddels over gediplomeerde Herstelcoaches en heeft genoeg ervaring in de letselschademarkt opgebouwd om te kunnen beoordelen wanneer de inzet van een Herstelcoach nuttig kan zijn.

Contactpersonen

Ilona Lintsen

Neem vrijblijvend contact op

SilverPulse TPA Services heeft kantoren te Eindhoven en Amsterdam en beschikt voor de internationale zaken over een internationaal netwerk. Onze experts hebben, naast de verzekeringstechnische kennis, ruime ervaring opgedaan binnen het eigen specifieke vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Kortom, ervaren experts uit de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven.

Neem contact op