Schadeloket

Een schadeloket is zoals het woord al zegt een centraal loket waar schades kunnen worden afgehandeld en telefonische meldingen kunnen worden behandeld. Meestal is dat gekoppeld aan een gebied en een gebieds-CAR polis. Maar het loket kan ook op andere vlakken worden ingezet, bijvoorbeeld in processen waar informatie en/of behandeling van klachten nodig zijn.

Voordelen hiervan zijn:

  • Één aanspreekpunt
  • Centrale rol voor een omgeving
  • Duidelijkheid voor aangesloten partijen en de omgeving
  • Bijhouden van administratieve handelingen en monitoring van meldingen
  • Vooropnames en trillingsmetingen in het kader van preventie en vastlegging
  • 1 CAR polis voor bouwende partijen zodat in geval van schade duidelijk is waar een claim kan worden ingediend

Tot slot is het ook mogelijk een loket in te richten dat ingezet wordt voor het toekennen van overlastcompensatie. Dit staat los van het begrip schade en kan feitelijk gezien worden als een preventiemaatregel naar de omgeving toe. Wij hebben ruime ervaring met een dergelijke projecten voor de binnenstad van Utrecht.

Contactpersonen

Ilona LintsenHerman van Velsen

Neem vrijblijvend contact op

SilverPulse TPA Services heeft kantoren te Eindhoven en Amsterdam en beschikt voor de internationale zaken over een internationaal netwerk. Onze experts hebben, naast de verzekeringstechnische kennis, ruime ervaring opgedaan binnen het eigen specifieke vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Kortom, ervaren experts uit de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven.

Neem contact op